Yangın sigortası ile hangi teminatları satın alınabilir?

Yangın, deprem, sel, dahili su, grev, lokavt ve terör gibi riskleri teminat altına alabiliriz.

Yangın poliçesinde primi etkileyen nedenler

İşyerinin bulunduğu riziko adresi, teminatlar, sigorta bedelleri ve faaliyet konusu primi etkileyen nedenlerdendir.

Bir poliçede beyan edilen sigorta bedeli sigorta değerinden az ise eksik sigorta olarak adlandırılır. Sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark %10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmaz ancak; fazla ise eksik sigorta uygulanır.

Bir işyeri sigortası düzenlenirken verilen bedeller Sigorta değeri üzerinde beyan edilmiş ise buna aşkın sigorta denir. Sigorta bedelinin sigorta değerini aşan kısmı göz önünde bulundurulmaz. Prim fazla alınmış olur. Fark edildiği takdirde ek belge ile bedel düşürülebilir.

Sigorta edilen bedelin miktarına veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarlara sigorta

Şirketi tarafından kesinti yapılmasına muafiyet denir.

Eczanelerde SGK kesintileri teminata alınabilir mi?

Eczacının ya da yanında çalışanların mesleki faaliyetlerinde oluşan bir hata ve ihmal kapsam altına alınmış olup, sigortalıdan talep edilen hatalı ve muadili ilaçlara ilişkin SGK rücularının mesleki sorumluluk teminatından karşılanmasıdır.

Akaryakıt poliçelerinde yanlış akaryakıt dolumu

Akaryakıt istasyonunda görev alan pompacı yakıt ikmali yaparken hata ve ihmali sonucu yanlış yakıt vermesi, yanlış yakıtın 3. şahıs araçlarına verecekleri zararın teminat altına alınmaktadır.

Sigorta şirketleri her faaliyet konusuna poliçe düzenleyebilirler mi?

Poliçe teminatları Sigorta şirketine göre değişkenlik gösterir. İşyerinin faaliyet konusu önemlidir. Büyük risk teşkil eden işletmelerde birçok sigorta şirketi teminat vermek istemez. Çünkü risk oranı yüksektir. Örneğin tiner ve yanıcı maddelerin yoğun kullanıldığı işletmeler, strafor fabrikaları, kereste imalathaneleri gibi….

Komşuluk ve kiracı mali sorumluluk teminatının önemi nedir?

Kiracı sorumluluk kiracı olarak bulunan binalarda mülk sahibine vereceği yangın, dahili su, terör gibi

Teminatları karşılamaktadır. komşuluk mali sorumlulukta da mal sahibi yada kiracı olarak bulundukları binalarda  komşularına verdikleri zararları poliçelerinden karşılayabilirler