Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsam dışı bırakılan ya da kapsam dâhilinde olsa da bir kısmı karşılanan sağlık giderlerinizi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile teminat altına alabilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık sigortası sayesinde, anlaşmalı özel hastanelerde yaptıracağınız tetkik, tanı ve ayakta – yatarak tedavi hizmetlerini fark ücreti ödemeden satın alabilirsiniz.

Genel Şartlar

  1. SGK güvencesi altında olmak. Herhangi bir gerekçe ile SGK güvencesinin durdurulmuş olması halinde tamamlayıcı sağlık sigortasının geçerliliği bulunmamaktadır.
  2. SGK ve sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastane/doktorlarda geçerlidir. Anlaşmanın bulunmadığı kurumlarda geçerli değildir.
  3. Yurt dışı hastanelerinde geçerli olmayacaktır.
  4. 18 yaşından küçükler için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası yapılamamaktadır.
  5. Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi başlangıç tarihi öncesine dayanan hastalıklar kapsama alınmayacaktır.
  6. Poliçelerin geçerlilik süreci 1 (bir) yıldır.
  7. Her şirketin belirlediği yıl süresince Tamamlayıcı Sağlık Sigortası bulunan kişiler ömür boyu yenileme garantisi almaktadır.