İş yeri Sigortası

Yüksek verim ve kazanç elde etmek için çalıştığımız işyerine en küçük bir zarar bile gelmesini istemeyiz. Ancak, riskleri de hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. İşyeri Sigortaları ile işyerinizi içindekilerle birlikte teminat altına alın

Sorumluluk

Sigortaları Kanunen zorunlu tutulan sorumluluk sigortalarının yanı sıra isteğe bağlı olarak da seçebileceğiniz sorumluluk sigortası poliçeleridir. sorumluluklarınızın size getirebileceği maddi zararları sıfırlıyarak sunduğu ekonomik seçenekler ile sizin yanınızda olur.

Eczane Paket

İlaçlara İlişkin SGK Kesintileri Teminat Altında

Eczanem sigortası ile bina, bina dışındaki garaj, kömürlük su deposu gibi eklentilerden, bina içinde veya üzerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, bina içinde bulunan her türlü demirbaş, dekorasyon malzemesi, elektronik cihazlar, ekipman, satış için bulundurulan ilaç ve diğer mallarla, kasadaki her türlü nakit, kıymetli evrak ve yeşil/kırmızı reçete ilaçları güvence altında.

Eczanem Paket Sigorta poliçesi ile

 1. Yangın, yıldırım, infilak
 2. Sel su baskını
 3. Fırtına
 4. Yer kayması
 5. Duman
 6. Kara-hava taşıtları çarpması
 7. Cam kırılması
 8. Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör
 9. Yangın mali sorumluluk
 10. Kira kaybı
 11. Alternatif işyeri masrafları
 12. İş durması
 13. Enkaz kaldırma

Ek olarak deprem, hırsızlık, izolasyon eksikliği, dahili su, fiziki zararlar, elektronik cihaz, makine kırılması, elektrik hasarlar, içe çökme, ferdi kaza, emniyeti suiistimal, işveren mali sorumluluk, 3.Şahıs mali sorumluluk, mesleki sorumluluk, taşınan para teminatlarını da alabilirsiniz.

Hukuki bir uyuşmazlık durumunda Hukuksal Koruma Sigortası ile dava masraflarını teminat altına alabilirsiniz.İş kolunuza özel örneğin raf devrilmesi sonucu zarar gören ilaçlarınız da güvencede. Eczanem Paket Sigortası’na özel, genişletilmiş bu teminatlarla, tek bir poliçeyle tam güvence sağlayabilirsiniz.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI RÜCULARI;

poliçe süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri, sözleşme süresi içinde ya da sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde talep edilen, sigortalı yerin ruhsat sahibi eczacının SADECE kendisinin ya da yanında çalışanların, sigortalı yerde, sigorta süresi içinde icra edilen mesleki faaliyetlerindeki bir hata veya ihmalin DOĞRUDAN neticesinde oluşan bedeni zararlar kapsam altına alınmış olup, ayrıca sigortalıdan talep edilen hatalı veya muadili ilaçlara ilişkin SGK RÜCULARI teminata dahildir.