İşyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür

İşverenin işveren poliçesinde önemle alınması alması gereken teminatlar nelerdir

Toplu taşıma yapıldığı anda meydana gelecek kazalar, işvereninin işçilerini görevle bir yere gönderdiğin oluşacak kazalar kaza sonucu geçirilen sürekli sakatlık ve ölümlerde manevi tazminatlar ve işçilerin işlerinden dolayı kaynaklanan mesleki hastalıkları da teminatlar doğrusunda karşılayan önemli  bir poliçedir.

İşveren poliçesi düzenlemek için neler gerekir

Hayır, sigorta şirketleri yangın poliçesiyle birlikte işveren poliçesini düzenlemektedir.

Ayrıca işveren poliçesi düzenlemek için işverenin çalışanlarının o şirket bünyesinde SGK olması gerekmektedir.

İşveren poliçesinde taşeronlar teminata alınabilir mi?

Sigortalı isterse yaptırmış olduğu poliçeye alt yüklenici(taşeron) ekletebilir.