İşveren Sigortası

İşyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür İşverenin işveren poliçesinde önemle alınması alması gereken teminatlar nelerdir Toplu taşıma yapıldığı anda meydana gelecek kazalar, işvereninin işçilerini görevle bir yere gönderdiğin oluşacak kazalar…

Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının poliçe kapsamında belirtilen ani ve harici kaza olayları dahilinde ölümü ve sürekli sakatlığa maruz kalması durumunda poliçede belirtilen teminat limiti kadar sigortalıya tazminat ödemesi yapar ya da belirli haklar sağlar. Teminat kapsamına dahil olan kazalar nelerdir? Gazların teneffüsü, yanıklar, burkulma, kırık-çıkık, böcek sokması, ev ve işyeri kazaları. Bu poliçe şartlarında önemli olan kazanın aniden…

Yat Sigortası

Denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekek yerine çekilirken veya indirilirken, deniz kazası ve tehlikeleri (fırtına, çatma, çarpma, oturma), korsanlık, yangın, deprem, volkanik patlama, yıldırım, hava taşıtlarıyla temas gibi standart pek çok riskin yanında teknenizin özelliğine göre Makine Kırılması, Çevre Kirliliği, Kişisel Eşyalar; tekne personeli için Ferdi Kaza, Çekme ve Kurtarma, Elektronik Cihaz ek teminatları ile…

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsam dışı bırakılan ya da kapsam dâhilinde olsa da bir kısmı karşılanan sağlık giderlerinizi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile teminat altına alabilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık sigortası sayesinde, anlaşmalı özel hastanelerde yaptıracağınız tetkik, tanı ve ayakta – yatarak tedavi hizmetlerini fark ücreti ödemeden satın alabilirsiniz. Genel Şartlar SGK güvencesi altında olmak. Herhangi bir gerekçe…

Site Apartman Yönetimi

Modern hayatın gereklerinden biri de toplu yaşam alanları. Artan nüfus oranı ve gelişen şehircilik anlayışıyla insanlar daha güvende olabilecekleri apartman, site ve toplu konutları tercih ediyor. Bu tür paylaşılan yaşam alanlarının sorunsuz yönetilmesi için yöneticilere çok büyük işler düşüyor. omuzlarınızdaki yükü almak, sorumluluklarınızı paylaşmak için yeni bir ürün geliştirildi  Site/Apartman Yönetimi Sigortası

Hayat Sigortası

Büyüyen Çocuk Sigortası, çocuğunuzun geleceğini güvence altına alan ve hem birikim hem de risk teminatı içeren bir üründür. Birikim Teminatı ile; çocuğunuz için ödediğiniz primler, sizin seçtiğiniz süre içinde birikip her yıl elde edilen kar paylarıyla büyüyerek yatırıma dönüşüyor. Sigorta süresinin sonunda bu birikim çocuğunuza toplu olarak ödeniyor ya da isteğinize göre 5 ya da…

Kasko

Kasko, gerçekleştirmiş olduğunuz riskin karşısında aracınızın almış olduğu maddi ve manevi zararları karşılamaktadır. Kasko Sigortası teminaları nelerdir? Kasko poliçesi teminatları; Çarpma, çarpışma, devrilme, yanma, aracın çalınması, grev-lokavt-terör ve halk hareketleri sonucunda oluşan zararlar, sel ve su baskını, sigara ve benzeri maddelerin zarar vermesi, çekme ve çekilme zararları tüm kasko poliçelerinde standart teminatlardır. Halk arasında adlandırılan…